REKLAMACJE

Regulamin reklamacyjny ineotronic.com

  1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres NEXUS Jarosław Gaładyk, ul. Wólczyńska 69/77, 01-931 Warszawa lub mailowo ineotronic.biznes@gmail.com

Adres wysyłki towaru do naprawy: NEXUS Jarosław Gaładyk, ul. Wólczyńska 69/77, 01-931 Warszawa

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ineotronic.biznes@gmail.com , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego rekomendujemy podanie w wiadomości elektronicznej na adres ineotronic.biznes@gmail.com  :
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Sprzedający rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia przez Klienta.
  3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.